قبلی بعدی درباره پروژه این موتورخانه دارای یک عدد چیلر تراکمی ساخت شرکت Trane ترین است که به علت نگهداری نادرست و عدم لوله کشی استاندارد، دستگاه دارای ایرادات...
قبلی بعدی درباره پروژه موتورخانه بانک ملی ایران، دارای یک عدد چیلر تراکمی ساخت شرکت ساران است که به علت نگهداری نادرست، دستگاه دارای ایرادات مختلفی شده بود. ادامه...